Serveis

Centres educatius

APS

Projectes transversals i de coeducació basats en l’Economia Social i Solidària i els ODS

Formació

Pedagogia en consum responsable i sostenibilitat per al professorat i altres agents educatius

Ambientalització del centre

Participació i comunitat per un centre sostenible.

Administració

Recursos per al municipi

Impuls del consum de proximitat i responsable a través de guies locals

Projectes territorials

Xarxes d’intercanvi i altres solucions comunitàries 

Formació i assessorament

Aplicació de l’Agenda 2030 en les polítiques públiques

Inspira’t amb tot el que ja hem fet

AFAs

Lleure transformador

Transformació territorial des dels infants i joves

Consum responsable en xarxa

Dinamització de respostes comunitàries

Cicles d’activitats

Tallers i xerrades de sensibilització

Entitats i col·lectius

Projectes a mida

Impuls d’APS en territoris i col·lectius concrets

Formació

Metodologies, recursos i valors en consum responsable i sostenibilitat

Assessorament

Impuls i posada en marxa de projectes ecosocials