Recursos

Guies territorials

Guia de Barcelona

Infants d’escoles, casals infantils i ludoteques han recollit com podem ser consumidores més responsables i quins comerços, equipaments i projectes de la ciutat ho faciliten.

Guia de Sabadell

L’alumnat de diverses escoles ha elaborat aquesta guia per compartir amb tots els veïns i veïnes el que han après i com podem, amb petites accions i de forma local, ser consumidores més responsables.

Guia de Martorell

De la investigació feta per l’alumnat d’escoles verdes sobre el model de consum actual n’ha sorgit la guia territorial per difondre les alternatives pràctiques de la ciutat.

Mapa de Navas

Les joves de Navas, després de fer una investigació sobre els impactes ambientals, socials i econòmics de l’actual model de consum, han esdevingut agents divulgadors per promoure canvis en el seu territori. Una de les accions ha estat la realització d’aquest mapa interactiu, vinculat al Mapa B+S, on s’hi agrupen comerços i equipaments que ofereixen alternatives de consum responsable.

Proposta didàctica

Dossier per treballar el consum responsable de jocs i joguines des de les aules. Idees per aplicar en cada cicle d’educació primària i d’altres per a treballar de forma transversal.

Dossier per treballar el consum responsable de jocs i joguines des de les aules. Idees per aplicar en cada cicle d’educació primària i d’altres per a treballar de forma transversal.

Pòsters i manifestos

recursos6

Manifest i pòster de les Famílies Consumidores Responsables de Joguines: els 13 punts clau.

recursos5

Pòster sobre Consum Responsable i Sense Plàstic de Joguines.

Vídeo “També podem jugar sense plàstic!”