A través de diverses sessions teòriques i pràctiques, dos col·lectius d’infants i joves vulnerables, al barri de Sants, han treballat l’alimentació sana, local i de temporada i l’aprofitament alimentari, tot entenent les cadenes de producció globalitzades.

Després han investigat diversos comerços del barri per analitzar quins aspectes tenien en compte (o no) relacionats amb el consum responsable.

Amb tota aquesta informació han elaborat diversos materials comunicatius per repartir entre les famílies i els comerços del barri, impactant en la ciutadania i potenciant el seu poder transformador. 

El projecte s’ha impulsat per encàrrec de l’Associació XERA. Una demostració que la metodologia d’Aprenentatge i Servei no té límits i es pot aplicar també fora de l’àmbit formal!